Jun-I-C-STT: Břeclavská romance 2020

Břeclavská romance 2020, sobota 03.10.2020, Břeclav - Charvátská Nová Ves, Česko (ČSTS)

Jun-I-C-STT, 11 párů, 2 kola

— dancerank.cz