Vývoj webu Dancerank.cz byl ukončen.

Ranklist Dospělí-A-LAT (aktuální) — Česko (ČSTS)

V této kategorii, tříde a displíně nebyly pro tento měsíc nalezeny žádné starty, takže ranklist nemohl být sestaven.

Ranklist zahrnuje všechny páry registrované v ČSTS, které se účastnily postupové soutěže odpovídající kategorie, třídy a disciplíny v posledních 90 dnech. Skóre páru se počítá jako průměr výsledků páru na soutěžích, přičemž větší nebo nedávné soutěže mají větší váhu než malé nebo starší soutěže. Páry, které se účastnily malého počtu soutěží, mají skóre odpovídajícím způsobem sníženo.

Uvedené ranklisty nejsou nijak spojené s ČSTS a neodráží žádné oficiální hodnocení.

— dancerank.cz